Product Description

תרסיס ביתי מרגיע לחתולים, לשימוש ברחבי הבית, בכלוב החתול לפני ההובלה ועל משטח גירוד.
עוזר לפחת לחץ, מצוקה, והתנהגות בלתי רצויה.
לנער לפני השימוש.

125 מ"ל