Product Description

סופריור קייר – כלבים לבנים

הפורמולה החדשה ל"כלבים לבנים" שלנו נותנת את התשובה הטובה ביותר לכלבים בעלי פרווה לבנה. מוצר ייחודי זה עוזר להסיר את כתמי הדמעות המשאירים סימן ליד העיניים ומפריעים לראייה.